O firmie

TERPROJEKT

BIURO PROJEKTOWO-USŁUGOWE TERPROJEKT TERESA ŚLIWA założyłam w roku 2019. Swoje doświadczenie w branży instalacyjnej rozpoczęłam w roku 2004 przy projektowaniu kanalizacji sanitarnej dla gminy Masłów. W swojej karierze zawodowej wykonywałam projekty kanalizacji sanitarnej / kanalizacji deszczowej / wodociągów / przydomowych oczyszczalni ścieków / PSZOK dla gmin takich jak Włoszczowa, Końskie, Morawica, Łagów, Łopuszno, Zakliczyn, Jastrząb, Zawiercie, Mirów, Szydłowiec, Daleszyce.

Opracowywałam koncepcje programową budowy kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków na terenie gminy Łoniów oraz gminy Baćkowice. Mam na swoim koncie sporządzonych licznych opracowań operatów wodnoprawnych oraz decyzji środowiskowych. Zleceniodawcami z którymi współpracuję to zarówno samorządy terytorialne jak i GDDKiA, deweloperzy, biura architektoniczne, firmy wykonawcze oraz prywatni przedsiębiorcy.
Doświadczenie w wykonawstwie zdobyłam poprzez kierowanie pracami instalacyjnymi podczas budowy Osiedla Parkowego etap I i II w Kielcach.

Posiadamy nowoczesne narzędzia programistyczne i techniczne służące do wspomagania prac projektowych. Wspieram się wykwalifikowaną kadrą pracowniczą z dużym doświadczeniem zawodowym wynikającym z szerokiego zakresu wykonanych do tej pory opracowań i zrealizowanych inwestycji.

Posiadam uprawnienia budowlane bez ograniczeń w projektowaniu i kierowaniu robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Współpracuję z najlepszymi biurami architektonicznymi w Kielcach, a także z firmami wykonawczymi w branży instalacyjnej i budowlanej.

Oferuję Państwu kompleksową obsługę inwestycji – doradztwo techniczne (koncepcje), wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacjami technicznymi oraz opracowanie kosztorysów i przedmiarów robót, a także prowadzenie nadzorów autorskich i inwestorskich.

Celem mojej firmy jest współpraca i obsługa zarówno klientów indywidualnych jak i firm, począwszy od chwili powstania idei inwestycji, poprzez współpracę z architektami na etapie koncepcji, przez okres jej realizacji, aż po oddanie obiektu do użytkowania. Służę pomocą i doradztwem oraz współdziałam w procesie uzyskania wszelkich pozwoleń i uzgodnień niezbędnych dla danej inwestycji.

Ze względu na ciągły rozwój zakres usług jest stale poszerzany, zatem zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą oraz z poszczególnymi działami na stronie internetowej i telefoniczny lub osobisty kontakt w siedzibie mojej firmy.

Uprawnienia i dyplomy

Referencje

TERPROJEKT

Celem mojej firmy jest współpraca i obsługa zarówno klientów indywidualnych jak i firm, począwszy od chwili powstania idei inwestycji, poprzez współpracę z architektami na etapie koncepcji, przez okres jej realizacji, aż po oddanie obiektu do użytkowania. Służę pomocą i doradztwem oraz współdziałam w procesie uzyskania wszelkich pozwoleń i uzgodnień niezbędnych dla danej inwestycji.